1. Մաթեմատիկորեն գրառիր այս բազմությունների միավորումը և հատումըէէէ
  2. A<19,B>9

2.    Աննան շաբաթվա ընթացքում ամեն օր չափում է իր սենյակի ջերմաստիճանը:  Երկուշաբթի 22oC է ջերմաստիճանը:  Ամեն օր 2oC – ով ջերմաստիճանը նվազում է:  Որքա՞ն էր շաբաթվա միջին ջերմաստիճանը:

էէէ

16

3. Ըն

տանիքում ամեն երեխա ունի առնվազն մեկ եղբայր և երեք քույր:  Ընտանիքում ամենաքիչը քանի՞ երեխա կար:

էէէ

6

4. Հաշվիր հետևյալ թվերի թվաբանական միջինը

7, 77, 777, 7777, 77777, 777777, 7777777

էէէ

1234600

5.  Ո՞ր թիվն է ամենամեծը

0.09, 1/9, 9/99, 0.9/9

6. Չորս մարդ սկսում են շարժվել նույն կետից. A-ն շարժվում է 1 կմ/ժ արագությամբ,  B -ն՝ 4 կմ/ժ,  C -ն ՝ 3 կմ/ժ և D -ն՝ 1 կմ/ժ արագությամբ:  Մեկ ժամ հետո ո՞ր կետերի միջև կլինի ամենամեծ հեռավորությունը:

էէէ

B,C

7.   0, 1, 2, և 3 թվերը ինչպե՞ս տեղադրել նշված կոտորակային արտահայտության մեջ, որ արժեքը ամենամեծը ստացվի:

  a/b + c/d

A/B+C/d 3/1+0/2

8. Տաս կետեր իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա տեղադրված են շրջանագծի վրա:  Հաշվիր նշված անկյունը:

էէէ

 

9. Ո՞ր անկյունն է ամենամեծը

էէէ

Հավասար են:  D  ու E:

10. Ամենաքիչը քանի՞ գիծ է պետք, որպեսզի պատկերը բաժանվի վեց մասի:

էէէ

6

մասի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s