Քիմիա

1) Քիմիական տարրի նշանը՝ S

2) Կարգաթիվը՝ 16, միջուկի լիցքը՝ +16 ,

3) Հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar = 32

4) Մեկ ատոմի զանգվածը՝ Mo = 32 x 1,66 x 10-27կգ = 53 x 10-27կգ

5) Դիրքը պարբերական համակարգում`ո՞ր պարբերության տարր է, խումբը, ենթախումբը 3րդ պարբերություն, 6րդ խումբ, գլխավոր ենթախումբ

6) Ատոմի բաղադրությունը՝ (16 p 16n) 16e 7. Էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը…… + 16 2|8|6 8) Ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ է, թե՞ ոչ մետաղ Ոչ մետաղ է

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ 0, -2

1/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի

1) Քիմիական տարրի նշանը՝ S 2) Կարգաթիվը՝ 16, միջուկի լիցքը՝ +16 ,

3) Հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar = 32

4) Մեկ ատոմի զանգվածը՝ Mo = 32 x 1,66 x 10-27կգ = 53 x 10-27կգ

5) Դիրքը պարբերական համակարգում`ո՞ր պարբերության տարր է, խումբը, ենթախումբը 3րդ պարբերություն, 6րդ խումբ, գլխավոր ենթախումբ

6) Ատոմի բաղադրությունը՝ (16 p 16n) 16e 7. Էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը…… + 16 2|8|6 8) Ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ է, թե՞ ոչ մետաղ Ոչ մետաղ է

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ 0, -2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s