Քիմայի առաջադրանք

Էջ 22-23-ի վարժություններ

  1. Թթուները՝ որպես քիմիական միացությունների դաս, որ օժտված են մի շարք մոտ հատկություններով, հայտնի են հին ժամանակներից։ Թթուները քիմիական միացություններ է, էլեկտրոլիտներ է,  որոնք դիսոցվելիս առաջացնում են ջրածնի կատիոն և թթվային մնացորդի անիոններ կամ միացություններ, որ կարող են ընդունել էլեկտրոնային զույգ կովալենտ կապի ձևավորմամբ: Մասնավորապես՝ թթուների բաղադրությունն արտահայտվում է հետևյալ ընդհանուր բանաձևերով. HnR որտեղ R-ը մնացորդ է, n-ը՝ ջրածնի ատոմների թիվը։

3.Ցանկացած թթվածնային թթու կարելի է ստանալ համապատասխան օքսիդի ու ջրի փոխազդեցությունից: Պատ՝. ճիշտ պատասխան գ -ն է:

5. Պատ՝. կարծում եմ, LiOH, Mg

6. այս վարժության պատսխանը անցած տնային աշխատանքում եմ գրել:

7. 

2503_23_7_6c923d7.jpg

8. 

2504_23_8_f492eba.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s