ՊԱՊ ԹԱԳԱՎՈՐ

ՊԱՊ   ԹԱԳԱՎՈՐ

Հռոմեական  օգնական    զորքով   Պապը     վերադառնում   է    և   հաստատվում    հայոց    գահին    (370 – 374 թթ.):   Հայոց     զորավար    Մուշեղ   Մամիկոնյանը   երկիրը    մաքրում     է   թշնամու    զորքերից   և   լուծում    Արշակ    արքայի   և   իր   հոր՝   Վասակ      սպարա-պետի   վրեժը:  Մուշեղը    դառնում   է  սպարապետ,  վերականգնում     երկրի   սահման־ ները՝  Ուրմիայից  հարավ   գտնվող   Գանձակ    Շահաստանով,   իսկ       հյուսիսում՝  Մեծ   Հայքի   և   Վիրքի   միջև՝   Կուր   գետով:   Մուշեղ    զորավարը  քանդում   է   նորակառույց   մազդեզական       ատրուշանները:    Երկրում  վերաշինվում   են    ավերված      բնակա־վայրերը,   նորոգվում    եկեղեցիները,    զարգանում   է   տնտեսությունը:

371թ.  տեղի  է ունենում      ՁԻՐԱՎԻ   վճռական   ճակատամարտը:  Պապ  թագավորի  հրամանով   հայոց    զորքերը,   հռոմեական   զորաջոկատի  հետ  միավորված,  բանակ   էին  դրել   Այրարատ   նահանգի   Բագրևանդ   գավառի   ՁԻՐԱՎԻ  դաշտում:

Հաղթանակից  հետո  Պապ  թագավորը   և   Մուշեղ  սպարապետը   զբաղվում   են   Հայոց    թագավորության   հզորության   ամրապնդմամբ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s