Պատմություն

1. Ներկայացրե՛ք նշված ժամանակաշրջանի նշանավոր ուսումնական հաստատությունները:

Հայկական մշակույթի երկու գլխավոր կենտրոններ, միջնակարգ դպրոց,
Շուշիի և Երևանի իգական դպրոցներ, Էջմիածնի հոգևոր ճեմարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s