Առաջադրանք

1․ Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի առաջին արմատ․
Արև, բազում, գիր, գլուխ, դեղ։

Արևաշող, արևահամ,արևմուտք,արևելք,արևածաղիկ,արևափայլ:

բազմազան, բազմամատ, բազմաթիվ, բազմապատիկ, բազմաստված, բազմազավակ:

գրասեղան, գրադարան, գրատախտակ, գրապահարան,գրագետ, գրատուն:

գլխիվայր, գլուխկոտրուկ, գլխարկ, գլխացավ,գլխացավանք,գլխառատ:

Դեղատուն, դեղագործ,դեղատոմս, դեղնախտ, դեղձան, դեղահաբ:

 2․Կազմել 6-ական բարդ բառ տրված արմատներով՝ դրանք գործածելով որպես բարդ բառի վեռջին արմատ․ Գիծ, ծաղիկ, ցույց, միտ, նկար։

  Պարագիծ, հետագիծ, ուղղագիծ, հատակագիծ,երկաթգիծ,կորագիծ:

Արևածաղիկ, ջրծաղիկ, ձնծաղիկ, ծաղկածաղիկ,ջրածաղիկ, ծաղկեծաղիկ։

նստացույց, լուսացույց, կողմնացույց, ժամացույց, հեռուստացույց, մատնացույց։

խելամիտ, սրամիտ, բթամիտ, կարծրամիտ, մանկամիտ, միամիտ։

գեղանկար, մանրանկար, գունանկար, գծանկար, լուսանկար, դիմանկար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s