Առաջադրանք

Բառակապակցությունները գրեք մեկ բառով․Խոտ ուտող, կյանքի փորձ, դյուրությամբ մարսվող, հաշվի մատյան, մեղուներ բուծող, աչքի բժիշկ, սեր տենչացող, նրբորեն հյուսված, հաց թխող, թռչուն որսացող։

Խոտակեր,կենսափորձ,դյուրամարս,հաշվեմատյան,մեղվաբուծ,ակնաբուժ,սիրատենչ,նրբահյուս,հացթուխ,թռչնորս։

4․Սյունակներից ընտրեք մեկական արմատ և ստացեք բարդ բառեր․1․խոսք         քանդել  գարի         բխել  տուն         հող  առատ       կռիվ  սև              հաց2․հուր         փառք   դուռ          զբաղցել    միտք        զենք    սին           վստահ    ինքը         կից

Խոսքակռիվ,գարեհաց,տնաքանդ,սևահող,առատաբուխ։2.սնափառ,մտազբաղ,դրակից,հրազեն, ինքնավստահ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s