Առաջադրանք

Գտնել եռյակ հոմանիշները։

Կանխավ — նախապես — վաղօրոք

Կծծի — ժլատ — գծուծ

Կշտամբել — հանդիմանել — նախատել

Ծործոր — խորխորատ — ծերպ

Խոկալ — խորհել — մտորել

Օղղակել — շրջապատել — պաշարել

Աջակցել — օժանդակել — օգնել

Խայտառակել — անարգել — անվանարկել

Ոգևորել — քաջալերել — խրախուսել

Հղել — առաքել — ուղարկել

Գրել տրված բառերի նույնարմատ հականիշները։

Համախող — հակախոս

Ծանրաշարժ — թեթևաշարժ

Շատակեր — քչակեր

Գեղանի — տգեղ

Անրակազմ — թուլակազմ

Շնորհալի — անշնորհ

Հնաոճ — նորավոճ

Հաճելի — տհաճ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s