Առաջադրանք

Տրված բառերից ընտրել ճիշտը և տեղադրել նախադասության մեջ

Միայն սայլերին լծված ձիերի  խրխնջյուններ ընդհատում լռությունը։

Երեկոյան բառաչում էին մարգագետիններց եկող կովերն ու հորդերը։

Գևորգ  Մարզպետունին սուհանդակ ուղարկեց Սևան ՝ իրենց տարած հաղթանակի լուրը հայտնելու։

Հենց սկզբից նրա ուշադրությունը գրավեցին նորակառույց պատի խոր խոռոչները։

Մուշեղի ակնարկները  վերաբերում էին  իրենց գաղտնի բանակցություններին։

Գտնել հոմանիշները․

Գրավել, կթել, հայտնել, դաստիարակել, գգվել, կտրել, լավացնել, կրթել, տիրել, շբոթել, ամոքել, խանդաղատել, ծանուցել, դարմանել, նվաճել, վարժեցնել, տեղեկացնել, գորովել,

դաստիարակել — կրթել — վարժեցնել,

խանդաղատել — գգվել — գորովել,

ամոքել — դարմանել — լավացնել,

ծանուցել — տեղեկացնել — հայտնել,

նվաճել — գրավել — տիրել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s