Հեռավար առցանց ուսուցում կենսաբանություն(14-23)

Պոպուլյացիա։Պոպուլյացիաների տարածական կառուցվածքը:

Լրացուցիչ առաջադրանք
Բերել տարածական կառուցվածքի օրինակներ:

Բնագիտական  փորձեր

Նախագծի ընթացքը՝

  • Ուսումնասիրել համացանցում բնագիտական կայքերը, որոնցում իրականացվում է ուսումնահետազոտական փորձեր
  • Սովորողը պետք է ընտրի այնպիսի փորձեր , որոնք հետաքրքիր են և անվտանգ
  • Ընտրած փորձը կամ փորձերը լավ ուսումնասիրել և  իրականացնել
  • Փորձի ընթացքում պատմել գորշողությունները
  • Փորձի ընթացքը տեսանկարահանել
  • Նյութերը հրապարակել բլոգներում և Միջին դպրոցի ենթակայքում:

Կարող եք օգտվել հետևյալ նյութերից՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s